Δραστηριότητες Μάθησης

Kid's College | Παιδικός Σταθμός στο Μαρούσι | Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μαρούσι


Είναι γνωστό πως σε έναν παιδικό σταθμό δεν μπορεί να υπάρχει ένα άκαμπτο σκληρό καθημερινό πρόγραμμα το οποίο να τηρείται κατά γράμμα. Στον παιδικό σταθμό-νηπιαγωγείο Kids College, μέσα από δοκιμασμένες παραδοσιακές τεχνικές, αλλά και παράλληλα εφαρμόζοντας πρωτοποριακά προγράμματα, βασισμένα στις αρχές τις σύγχρονης παιδαγωγικής, συνδυάζουμε το μάθημα με την δημιουργία, τη γνώση με το παιχνίδι.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, διαμορφώσαμε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, που παρακινεί το κάθε παιδί στο να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, αντλώντας ευχαρίστηση από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες που αναπτύσσει, αντιμετωπίζοντας αυτόβουλα την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Αναλυτικότερα το παιδαγωγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Οργανωμένο και ελεύθερο παιχνίδι

2. Κουκλοθέατρο

3. Ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές

4. Γλωσσική ανάπτυξη

5. Οικολογική αγωγή

6. Θεατρικό παιχνίδι

7. Ρυθμική αγωγή

8. Αγγλικά

9. Προετοιμασία για το δημοτικό


Kid's College | Παιδικός Σταθμός στο Μαρούσι | Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μαρούσι
Kid's College | Παιδικός Σταθμός στο Μαρούσι | Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μαρούσι
Kid's College | Παιδικός Σταθμός στο Μαρούσι | Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μαρούσι
Kid's College | Παιδικός Σταθμός στο Μαρούσι | Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μαρούσι
Kid's College | Παιδικός Σταθμός στο Μαρούσι | Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μαρούσι
Kid's College | Παιδικός Σταθμός στο Μαρούσι | Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μαρούσι